Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

O instytucji

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W roku szkolnym 2021/2022 podjęło naukę 76 uczniów w 8 oddziałach. W klasach 1-3 uczy się 28 uczniów, a w klasach 4-8 uczy się 48 uczniów. Szkołę Podstawową w Słupi Kapitulnej wybudowali mieszkańcy wsi w roku 1841 i od tego czasu z mieszkańcami wioski związane jest funkcjonowanie tej placówki. Początkowo była to szkoła dwuoddziałowa. Po licznych zmianach organizacyjnych placówka pełni obecnie funkcję samodzielnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, salę komputerową,bibliotekę szkolną, gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy i pedagoga.

Praca wychowawcza szkoły opiera się na stworzeniu takich warunków aby postrzegać ucznia w kategorii podmiotowości, niepowtarzalności oraz we wspomaganiu jego wszechstronnego rozwoju. Szkoła bardzo dobrze funkcjonuje w środowisku lokalnym integrując się z miejscową społecznością. Zarówno rodzice jak i miejscowe władze współuczestniczą w pracach na rzecz szkoły co bardzo jednoczy działania wychowawcze. Wszelkie uroczystości odbywające się na terenie Słupi Kapitulnej odbywają się zawsze przy współudziale naszych uczniów. Prezentują oni swój talent artystyczny i umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych.

Dążeniem szkoły było i jest obejmowanie współpracą trzech stanów: uczniów – nauczycieli – rodziców.
Dzięki takiej współpracy udało się „zbudować” szkołę rozwijającą uzdolnienia – szkołą nowoczesną.

Szkołę w Słupi Kapitulnej wybudowali 1841r.mieszkańcy wsi.Początkowo budynek był z drzewa i gliny pokryty dachówkami. W 1842r. został on przeznaczony na cele kościelne, ponieważ spłonął tamtejszy kościół.Nauka szkolna odbywała się w tym czasie w starym budynku dworskim. W roku 1856 podmurowano cegłami budynek aż do dachu, a W latach 1872-1873 dobudowano drugą klasę. Od roku 1827 aż do 1 października 1873 na etacie zatrudniony był tylko jeden nauczyciel, Franciszek Łukowski.W 1873r. rozpoczęła się w placówce po raz pierwszy nauka w dwóch klasach, dlatego też został zatrudniony drugi nauczyciel p. P. Leciejewski. Po jego śmierci obowiązki przejął p. A. Lukserek.Od 1877r. w tutejszej placówce pracę podjął p. J. Rękosiewicz, który przez trzy lata był jedynym nauczycielem. W 1880r. na stanowisku drugiego nauczyciela został zatrudniony p. B. Marcinkowski, a w 1881r. zastąpił go p. A. Borowicz. W roku 1855 władze niemieckie aresztowały p. Borowicza, a na jego miejsce przysłano Niemca p. Hohle, który został zastąpiony przez p. L. Bogajewicza. Po odejściu tego ostatniego w szkole często zmieniano nauczycieli. Jesienią 1855r. została zapoczątkowana budowa nowego gmachu szkolnego. W 1886r. powstał budynek szkolny z dwiema dużymi salami lekcyjnymi. Późniejsza kadra kierownicza kontynuowała pracę szkoły, pielęgnując jej tradycje i dbając o dobre imię. Kierownicy, a później dyrektorzy (od 1972r.) dbali o wysoki poziom nauczania i możliwie najlepszą kadrę nauczycielską, w szeregach której występowali nauczyciele do dziś mile i z sentymentem wspominani przez mieszkańców. W dniu 28 czerwca 1960 r. nastąpiło oddanie nowego budynku szkolnego, w którym to dzieci uczą się do dnia dzisiejszego.

Pierwszy kierownik szkoły w Słupi Kapitulnej p. Józef Rękosiewicz pełnił swe obowiązki 30 lat. Na jego miejsce przybyli kolejno Niemcy: Hering, Schulz. Ostatni pracował tu, aż do wybuchu I wojny światowej 1914.Kolejni dyrektorzy to : Kryzan, Bogdanowicz, Augustyniak, Józefowicz, Chrzanowski, Barkowski , M. Hodura, H. Dąbrowicz, M. Matuszewska, Wiesława Zbąska. Od dnia 1.09.2021 funkcję dyrektora pełni p. Angelika Kalitka. Każdy z dyrektorów (kierowników) tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów. Wszyscy starali się efektywnie pracować w celu umocnienia pozycji placówki.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny